zdania pytające rozkazujące
Baza znalezionych fraz
 
Cytat
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Strona startowa Zdziarski ZDiTM 103 Zdrrowie
 
  Witamy

pozwygrupowe

Temat: Język snejkaski
1. Składnia Zdanie twiedzące: Osoba + przedrostek czasu + czasownik + reszta Zdanie pytające: Przedrosek czasu + osoba + czasownik + reszta Zdanie przeczące: Osoba + przedrostek czasu + ne + czasownik + reszta 2. Rzeczownik Liczbę mnogą tworzymy za pomocą końcówki –s 3. Czasownik Czasy tworzymy za pomocą przedrostków: Czas teraźniejszy: si Czas przeszły: ci Czas przyszły: tsi Tryb przypuszczający: csi Tryb rozkazujacy: zi...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,2348.htmlTemat: Akiyng
Kolejna zmiana - sposób łączenia nieodmiennych wyrazów w całość. Każdej części zdania przypisuje się pewną literę. Rzeczownikowi - n, czasownikowi - k, przymiotnikowi - d, itd. Zaś zlepieniem łączącym te części ... mả (jabko) Przymiotnik: 수 ᄼ sĂş (czerwony) Zdanie oznajmujące budujemy następująco: Jeść jabłko ja. Zdanie pytające: Jeść ja jabłko? Zdanie rozkazujące: Jabłko zjeść ja! Więc w efekcie mamy w zdaniu czasow.-rzeczow....
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,777.html


Temat: Tolkien na Srebrnym Ekranie
Pomyśl: książki. To też zapis jeno symboliczny. Rzadko znajdziesz opisy ukladow zmarszczek na twarzach bohaterow, odcieni ich skory w swietle Ksiezyca, intonacji glosu, z jaka wypowiadaja zdania pytajace, oznajmujace, rozkazujace, w...
Źródło: kffjelenia.fora.pl/a/a,81.html


Temat: Espaniol
Dziekuje Ci bardzo:* Sa jeszcze jakies zasady ??Jak sie robi zdania rozkazujące, pytajace itd?? De nada. Zasad jest mnóstwo, jak to w każdej gramatyce. Jutro wstawię ci zaimki pytające, a także...
Źródło: telenowele.fora.pl/a/a,1282.html


Temat: jaki to tryb zdania ?
Trochę się rozpędziłem ze swoją poprzednią odpowiedzią, a teraz po głębszym zastanowieniu sam już nie wiem. Jeżeli chodzi o ten tryb, to raczej określa się tryb czasownika, a nie tryb zdania (dlatego intuicyjnie popatrzyłem po prostu na formy czasowników i odpowiedziałem). Nie wiem, jakie mogą być tryby zdań (jeżeli takie fachowe określenie rzeczywiście istnieje) - może chodzi o podział na zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące? Jeżeli tak, no to moja odpowiedź tak czy tak była poprawna. Powrót do góry
Źródło: polszczyzna.fora.pl/a/a,518.html


Temat: Wydzielony przez pafeu z tematu: 756
Do pusherV: "Może ktoś mądry by go poprawił?" "Może" na początku zdania i znak zapytania na końcu świadczy, że to zdanie pytające a nie oznajmujące czy tym bardziej rozkazujące... A kombajn...
Źródło: ls2009.net/viewtopic.php?t=8255


Temat: Haradzki
... Czasy tworzy się przez przedrostki - eved- dla zaprzeszłego, ved- dla przeszłego, ord- dla przyszłego. Szyk zdania: oznajmujące: podmiot-przydawka-orzeczenie-dopełnienie pytające (stara, dobra inwersja): orzeczenie-podmiot-przydawka-dopełnienie rozkazujące: orzeczenie (czasownik w bezokoliczniku)-podmiot-przydawka-dopełnienie Tak może...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,333.html


Temat: Kab gladi k Tarakano - podstawy tarakańskiego
... (rdzeń+i) + bezokolicznik głównego wyrazu. Nikuolemapr - nipra kuolemi Uprotagr - ugra proti Ninestapritr - nitra pri esti/nipratr esti Niech - tryb rozkazujący. Końcówka -r (po drages. -ir). Wakuolemar - niech...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,669.html


Temat: śmieszne produkty
Zdanie pytające o rozkazującym
Źródło: exoforce.fora.pl/a/a,317.html


Temat: ZLOT 2007
innych czasownikow * wyrazenie 'have got' * slowa 'no' i 'none' * slowa 'enough' 'too' * 'who' 'which' 'that' * zaimki 'one' i 'ones' * zdania warunkowo pierwszego typu * mowa...
Źródło: sonofdork.fora.pl/a/a,380.html


Temat: Wjelkopolyś śproch - noja, bese wersja
... zmianę intonacji zdania, jednak w języku potocznym, zdania pytające mogą być zaznaczane przez dodanie na końcu zdania partykuły wzmacniającej nyś, np. Zy is dunkòfa, nyś? „Ona jest głupia, nie?”. Na koniec...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,2036.html


Temat: Deqaru
do zdania twierdzącego partykułę pytającą qal, stojącą na końcu zdania, np. Qa'uyalaniya qal? - 'Kochasz mnie?' Na takie pytanie można odpowiedzieć dwojako: - Way - tak, ew. uqayalaniya/uqayalaniya way/uqayalaniyawa. - Ngal - nie, ew. uqayalaniya ngal. Partykuła ngal, wym. [ɴal], służy również do tworzenia zdań przeczących, np. Uqayalaniya ngal - 'Nie kocham cię'. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,2178.html


Temat: Twój język a SAE? :P
Rański: 1. Określony i nieokreślony przedimek No. 2. Zdanie względne za rzeczownikiem połączone odmieniającym się zaimkiem No. 3. Konstrukcja mieć + imiesłów. No, występuje innowacyjny perfekt powstały pod wpływem dolnoniemieckiego. 4. ... 11. Zaimki muszą występować pomimo odmiany czasownika. Jak na razie, w zasadzie tak, IIRC z wyjątkiem zdań złożonych współrzędnych o tym samym podmiocie, gdzie zaimki mogą być pomijane, z wyjątkiem trybu rozkazującego i może jakichś innych syt. 12. Różnica między wskazywaniem nasilenia a zaimkiem zwotnym. tak? 1. Czasownik na początku w pytaniach. Zależy od dialektu. 2. Stopniowanie przymiotników przez odmianę. No. 3. ... tej osoby. No. 8. Brak reduplikacji. No. 9. Wyróżnianie elementów wypowiedzi intonacją i porządkiem zdania. No. 10. SVO Zależy od rodzaju zdania (pytające, oznajmujące, z czasownikiem posiłkowym, bez). W oznajmujących bez...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1286.html


Temat: Esperantidoj
... pytających przez ke- (np. pro - "do", w "stronę", kepro - dokąd). -Stały szyk SVO. Wszelkie partykuły związane z czasownikiem (np. da) na koniec zdania. Wyjątek stanowiłyby formy rozkazujące, gdzie pomijalibyśmy...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1959.html


Temat: Gimnazjum nr 25 w Gdańsku Wrzeszczu - klasa dwujęzyczna
modalne: can, could, may, might, must, should oraz przeczenia. 18. Strona bierna (czas present simple, past simple). 19. Układanie pytań ogólnych i szczegółowych. 20. Zdania podrzędnie złożone z użyciem: who, which, that. 21. Zdania podrzędne czasowe i warunkowe mówiące o przyszłości (I i II stopnia), spójniki: if, when, after, before, as soon as, until, etc. 22. Zaimki zwrotne. 23. Przyimki. 24. Formy czasu przyszłego: to be going to. 25. Zdania złożone: past simple, past continuous. 26. Formy oznajmujące, pytające i przeczące następujących czasów: - Present Simple (przysłówki częstotliwości) - Present Continuous - Present...
Źródło: mariuszmazepa.fora.pl/a/a,1424.html


Temat: Znaki interpunkcyjne. :)
budzi mojego zaufania. - w wypowiedziach trzykrotnie złożonych, w których pierwsze i trzecie zdania są względem siebie współrzędne, a drugie jest podrzędne, przed spójnikiem rozpoczynającym trzecie zdanie wstawiamy przecinek, np.: Byliśmy w teatrze, który nazywa się "Kukiełki", i obejrzeliśmy przedstawienie pt. "Akademia Pana Kleksa". Niekiedy w zd. podrzędnie złożonych zaimki: gdy, kiedy, jaki pojawiają się na początku zdania, natomiast przecinek oddziela od siebie dwie bezpośrednio sąsiadujące struktury, np.: Jakie wymagania stawiane są przy egzaminie wstępnym, dowiecie się niebawem. - Oddziela się imiesłowowe równoważniki zdań (imiesłów + dodatkowe określenia) np.: Rodzice, przygotowując obiad**, dyskutowali zawzięcie. - Jeżeli jakaś część zdania jest wyrażona kilkoma słowami nie łączonymi spójnikiem, to przedziela się te słowa przecinkiem np.: Autobusy i tramwaje mijały się tego dnia na placach, ulicach, skrzyżowaniach - Jeżeli w zdaniu występuje bezpośredni zwrot w formie wołacza, oddzielamy go przecinkami od reszty zdania np.: Mówię wam, kochani, będziecie bardzo zadowoleni. Jurku, podaj mi ten zeszyt. Czemu się złościsz, człowieku. *wykrzyknik - zakończenie zdań wykrzyknikowych i rozkazujących. *pytajnik - zakończenie zdań pytających. Wykrzyknik i pytajnik stawiamy na końcu zdania gdy odnosi się do zdania nadrzędnego. *dwukropek: - przed przytoczeniem czyjejś wypowiedzi (mowa niezależna). - wyliczając jakieś elementy zapowiedziawszy je lub ogólnie nazwawszy. Wstawiając jakąś uboczną informację do zdania lokujemy ją w nawias lub myślniki np.: Ten nowy - jak wszyscy przewidywali - znów się spóźnił. Pauza (myślnik) zastępuje opuszczoną część zdania: Jedni goście zasiedli do kart, inni - do picia kawy. (- zamiast zasiedli) *wielokropek - świadomie pozostawiając jakąś myśl niedokończoną. *cudzysłów - jeśli przytaczamy czyjeś słowa, tytuł lub fragment utworu. ** - imiesłowowy równoważnik zdania
Źródło: spefs.fora.pl/a/a,233.html


Temat: Szkoła Języka Polskiego
ó, u, ch, h 11. Znaki interpunkcyjne (w zakończeniach wypowiedzi ;przecinek w zdaniu złożonym,zastosowanie myślnika w zapisie dialogu, przy dzieleniu wyrazów) 12. Wypowiedzenia (oznajmujące,pytające,rozkazujące;zdanie a rownoważnik zdania;zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte,zdanie pojedyncze i...
Źródło: forum.kypros.org.pl/viewtopic.php?t=3353


Temat: Gniew Smoka- Smocza Mowa
to rozpoczęcie zdania runą oznaczającą znak zapytania, po tej runie należy postawić wyraz pytający. Np. Podobnie jest w zdaniach rozkazujących, tylko że na początku umieszcza się inną runę. Np. Tworzenie zdań złożonych Kiedy zdanie ma być złożone, należy pamiętać, że zdanie nadrzędne zawsze musi być na samym końcu, a zaczynać od tego najniżej położonego. Wyrazy łączące zdania podrzędne należy stawiać na początku zdania podrzędnego, podobnie jak spójniki zdań współrzędnych, które umieszcza się po zdaniu określanym. Rzeczowniki W słowniku (załączonym do podręcznika) w większości znajdziecie wyrazy będące rzeczownikami. Jeżeli będziecie znali odpowiednie zasady dotyczące tworzenia czasowników i określeń, wszystko okaże się bardzo łatwe. Teraz jednak zajmijmy się tworzeniem różnych form rzeczownika. Należy zacząć od przypadków, które stanowią nieodłączny element przy tworzeniu pełnych zdań, które mają...
Źródło: dpsteam.fora.pl/a/a,33.html


Temat: Żywot "Ropucha"
po raz pierwszy w życiu, ujrzałem jak zwyczajny, normalny człowiek, znienacka przeistacza się w rozwścieczoną bestię. jeszcze mogę zrozumieć, gdy ktoś sztywno trzyma się jednej zasady i w zdaniu "Podeszła do kosza w którym znajdowała się butelka po piwie." stawia przecinek przed "którym". Mogę rozumieć, gdy ktoś się myli z przecinkami z bardzo złożonych zdaniach. Ale żeby stawiać przecinek przed orzeczeniem w prostym zdaniu, bez żadnych spójników przed przecinkiem, imiesłowów i itp. - no to może tylko ktoś, kto zupełnie olewa zasady innterpunkcji. Zdania poprawnie interpunkcyjnie będą wyglądały tak: "Jednych ogarniało kamienne misterium, przepełnione milczącym zapomnieniem, a drugich wściekły i zdziczały szał." i drugie zdanie: "Wtedy po raz pierwszy w życiu ujrzałem, jak zwyczajny, normalny człowiek znienacka przeistacza się w rozwścieczoną bestię." Sporo jest takich zdań-koszmarów. Radze uważać na interpunkcję, bo dużo źle postawionych - wręcz w miejscach absurdalnych - przecinków może spowodować ból głowy/zdenerwowanie/irytację czytelnicze. Przyczepię się do tych zdań tez pod innym względem - "zwyczajny" i "normalny" to mniej więcej to samo, nie uważasz więc, że głupie jest pisanie tego i tego w jednym zdaniu, obok siebie, jako określenie jednej rzeczy? Kolejna rzecz - łatwo zauważyć, że lubujesz się w "jak". Momentami tyle tego nawtykane, że głowa mała. No i jest coś, co zwie się nieodróżnianiem typów zdań - oznajmujących, pytających i rozkazujących. Trzecie nas ... czego dokonać, jakie miejsca zobaczyć...? Dla twojej wiadomości, drogi autorze - to są zdania oznajmujące Oznajmiają, że ktoś tam coś tam (z)robił. Nie można sugerować się obecnością takich wyrazów jak "co", "kim" "czego" i "jakie". Gdyby zdania zaczynały sie od nich, wtedy byłyby pytające. Ale mamy takie wyrazy jak "zastanawiałem się" i "nurtowały mnie" i mamy zdania oznajmujące. Bardzo mnie się też ... wtedy czuł? lepiej by było, gdybyś rozbił to na dwa zdania albo dał znak silniejszy od przecinka, np. myślnik. swe złociste obrusy bardzo śmiesznie brzmi to wyrażenie przy całym tekście siedzieliśmy jak paniska i rozprawiali o bzdurach zła osoba w drugim orzeczeniu - poprawnie "rozprawialiśmy" Chociaz może dam sobie spokój z cytowaniem pojedynczych zdań. Dzisiaj, bo może kiedy indziej wrócę i zerknę...
Źródło: forum.erynie.pl/viewtopic.php?t=3048comp
pozwygrupowezdania złożone podrzędnie i podrzędnezdania współrzędnie zlozone i podrzednie zlozonezdania po niemiecku czym się interesuje moja mamazdania wielokrotnie zlozone wykresy jak je zrobic/zdania podrzednie zi9B3oi9BFone przyki9B3ady.shtmlZdania zlozone podrzednie okolicznikowe celuzdania złożone podrzędnie przyklady zdanzdania fryzjerskie po angielsku tlumaczone na polskizdania wielokrotnie zlozone polska Gramatykazdania złożone współrzędnie podrzędnie wykresy 1r45 galadriela wycena
tanie wzmacniacze estradowe
gry java download na se w200i
państwa nalezące do rwpg i ukladu
Spodnie dresowe 51015 rozm 98
czechy domki do wynajecia
Link
Cytat

Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. Charlie Rivel
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 - 1936)
Dla zachowania równowagi nie należy czepiać się na drutach.

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com