zdania w formie Past Simple
Baza znalezionych fraz
 
Cytat
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Strona startowa Zdziarski ZDiTM 103 Zdrrowie
 
  Witamy

pozwygrupowe

Temat: Zadania domowe
Mam taką prośbę... zadanie z j. angielskiego. mam przetłumaczyć 3 zdania tzn. zdanie i przeczenie w czasie Past Simple Tense. No i w przetłumaczeniu(czyt. zdaniu) ma być drufa forma czasownika a przeczeniu ma być pierwsza forma czasownika 1 zdanie. Byłam na basenie i dobrze się tam bawiłam. 2. Zwiedzałam miasto Kazimierz Dolny 3.Grałam na komputerze Zadanie na jutro(czyt. Wtorek 27.02.07 ) Kto...
Źródło: forum.opisy-gg.com/index.php?showtopic=4313Temat: egzamin gimnazjalny 2008
Present Continuous - Liczba mnoga /?/ - Policzalne/niepoliczalne - Stopniowanie przymiotników i przysłówków - Tryby warunkowe i 1 - Zdania względne/rozkazujące - Modalne - Stronę bierną - Przyimki kierunku - Question...
Źródło: abcun.fora.pl/a/a,2136.html


Temat: Łi mast lern inglisz a lot...
very shy if I met my favourite pop star. she wouldn't talk to them if they came late. jesli zaczynamy od zdania skladowego opisujacego warunek oddzielamy je przecinkiem od zdania glownego...
Źródło: 3loklasa2g.fora.pl/a/a,47.html


Temat:
Czytałem i skonstatowałem. Przeca napisałem w poprzednim poście, że byłem w błędzie. A więc: Czasownik lead - jak wcześniej napisałem znaczy dowodzić/kierować/przewodzić. Forma lead to tzw. infinitve czyli bezokolicznik w formie teraźniejszej. Kolejne formy tego czasownika to: - dla past simple - led; - dla past participle - również led. Jak wiadomo(lub nie) interesuje nas past participle czyli forma oznaczająca nie tylko czasownik, ale na równi także przymiotnik. Na przykład He has lost in the forest i He was lost in the forest. W pierwszym zdaniu lost jest czasownikiem (zgubił się) w drugim...
Źródło: calamuzyka.fora.pl/a/a,69.html


Temat: Past Simple
PAST SIMPLE Konstrukcja: Zdanie twierdzące Osoba+czasownik(końcówka -ed lub II forma)+dopełnienie Np. I went to school yesterday Pytanie Did+osoba+czasownik(bezokolicznik)+dopełnienie Przeczenie: Osoba+did+not+czasownik(bezokolicznik)+dopełnienie Np. She didn't play basketball yesterday Past Simple używamy wówczas ,...
Źródło: englishtranslate.fora.pl/a/a,8.html


Temat: Past Perfect
Past Perfect Tzw. „czas zaprzeszły” używany do opisywania czynności wykonanych w przeszłości, które zdarzyły się przed inną czynnością, która również wydarzyła się w przeszłości. Przykład: Mama i tata Kazia, znów poszli ... tak więc jak już wiemy, operatorem jest ‘have’, ale jako że jest to „past” to operatorem jest forma przeszła ‘have’, czyli ‘had’. Poza tym zdania tworzymy tak samo jak w czasie Present Perfect, czyli używając III formy czasownika. Warto zauważyć, że z powodu swojej natury (porównywania dwóch zdarzeń) zdania w których występuje ten czas, składają się najczęściej z dwóch zdań podrzędnych, z których jedno jest właśnie w czasie Past Perfect, a drugie w Past Simple. Zdanie twierdzące: I had known him, before I met him here. Przeczenia: I hadn’t known him before I...
Źródło: helpme.szczecin.pl/viewtopic.php?t=53


Temat: Past simple
Past simple Czas przeszły dokonany: - czynności, które odbywały się w przeszłości i zostały zakończone (She watched that film yestarday.) - szereg następujących po sobie działań w przeszłości ( He opened ... Konstrukcja: Podmot + czas. [2 forma] + reszta zdania Podmiot + didn’t + czasownik + reszta zdania Did + podmiot + czasownik + reszta zdania ? Określenia czasu: - yestarday - ... were you at the cinema yesterday? Who were you at the cinema with yesterday? He took my book. Did he take your book? Who took your book? Use the Past Simple...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=5114


Temat: Past Simple
Formy czasownika to be w czasie Past simple. Zadaniea twierdzące (was/were) I was late yesterday. You were late yesterday. Zdania przeczące (wasn't/weren't) i pytania * Aby utwożyć przeczenie do was/were dodajemy not She wasn't late yesterday. We weren't late yesterday. *Aby utworzyć pytanie zmieniamy szyk wyrazów, stawiając was/were przed podmiotem. Was he late yesterday? Were they late yesterday? Czas PAST SIMPLE: -Czasu Past simple używamy, aby opisać zakończone czynności oraz sytuacje, które mialy miejsce w przeszłości. We went to the cinema last night. It was a good film. They were lucky because they won a lot of money. - W czasie Past simple zdania przeczące i pytania tworzymy za pomocą czasownika did oraz bezokolicznika bez to. Did you do your homework yesterday? No, I...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=5159


Temat: ANGIELSKI DO SŁUCHANIA "Czasowniki nieregularne cz 1 i
w czasach: Simple Past, Present Perfect; samodzielne używanie czasowników w różnych formach i czasach gramatycznych. 3. Powtórka "Revision" po każdej partii 4. Dodatkowo "Test yourself" - część sprawdzającą opanowanie materiału. W każdej lekcji: ■LISTEN – teksty i zdania prezentujące czasowniki w odpowiedniej formie ■REPEAT – powtarzanie i utrwalanie form czasowników nieregularnych ■SPEAK – samodzielne tworzenie zdań z czasownikami według instrukcji podawanych przez lektora W książeczce PDF – teksty wszystkich nagrań – dialogi i ćwiczenia z odpowiedziami oraz tłumaczenia czasowników, zdań i pytań do powtarzania Autor: D. Guzik Data wydania: 05.01.2007 Wydawca: DIM -...
Źródło: audiobooki.fora.pl/a/a,227.html


Temat: Angielski do słuchania Czasowniki nieregularne cz 2
Past, Present Perfect oraz w stronie biernej; samodzielne używanie czasowników w różnych formach i czasach gramatycznych. 3. Powtórka "Revision" po każdej partii 4. Dodatkowo "Test yourself" - część sprawdzającą opanowanie materiału. W każdej lekcji: ■ LISTEN – teksty i zdania prezentujące czasowniki w odpowiedniej formie ■ REPEAT – powtarzanie i utrwalanie form czasowników nieregularnych ■ SPEAK – samodzielne tworzenie zdań z czasownikami według instrukcji podawanych przez lektora W książeczce PDF – teksty wszystkich nagrań – dialogi i ćwiczenia z odpowiedziami oraz tłumaczenia czasowników, zdań i pytań do powtarzania
Źródło: epublikacje.fora.pl/a/a,533.html


Temat: Angielski do słuchania Czasowniki nieregularne
czasach: Simple Past, Present Perfect; samodzielne używanie czasowników w różnych formach i czasach gramatycznych. 3. Powtórka "Revision" po każdej partii 4. Dodatkowo "Test yourself" - część sprawdzającą opanowanie materiału. W każdej lekcji: ■LISTEN – teksty i zdania prezentujące czasowniki w odpowiedniej formie ■REPEAT – powtarzanie i utrwalanie form czasowników nieregularnych ■SPEAK – samodzielne tworzenie zdań z czasownikami według instrukcji podawanych przez lektora W książeczce PDF – teksty wszystkich nagrań – dialogi i ćwiczenia z odpowiedziami oraz tłumaczenia czasowników, zdań i pytań do powtarzania
Źródło: epublikacje.fora.pl/a/a,532.html


Temat: ZLOT 2007
czasy * pres. simple * pres. continuous * pres. perfect * pres. perfect continuous * future simple * future continuous * past simple * past continuous * to be going to ... np 'we' 'you' 'they' * 'one' jako podmiot nieokreslony * 'it' jako podmiot zdania * przyimki * przyslowki * wazniejsze spojniki 'and' 'but' 'yet' 'though' 'that' 'so' 'as' 'nor' 'neither' * ... i ich formy * czasowniki ulomne i ich formy zastepcze - can /to be able to../ - may /to be allowed to../ - must /to have to../ + mustn't * czasowniki wyrazajace powinnosc /ought to.. should../ * umiejetnosc tworzenia pytan ogolnych, szczegolowych /w tym pytan o podmiot/ * zdania przeczace * tryb rozkazujacy * dopelnienie blizsze i dalsze * uzycie 'have' zamiast innych czasownikow * wyrazenie 'have got' * slowa 'no' i 'none' * slowa 'enough' 'too' * 'who' 'which' 'that' * zaimki 'one' i 'ones' * zdania warunkowo pierwszego typu * mowa...
Źródło: sonofdork.fora.pl/a/a,380.html


Temat: Past Simple
Past Simple Używany do opisywania czynności, które wydarzyły się w przeszłości i są zakończone, przy czym w zdaniu jest określony czas kiedy dana czynność była zakończona. Przykład: Kazek był znany w ... Budowa czasu: Zdania w Past Simple budujemy przez odmienienie czasownika – powinien on być w II formie (tabelka dla nieregularnych, końcówka –ed dla regularnych). Konieczne jest także określenie czasu, kiedy ta ... używając operatora ‘did’ (przeszła forma ‘do’), a przeczenia przez dodanie ‘didn’t’ przez czasownikiem (Tak jak w present simple, ale z operatorem "did", zamiast "do", bo to przecież czas przeszły). Zdania twierdzące: I met him last year. – spotkałem go w zeszłym roku. I was there in 1987. - Byłem tam w 1987. Zdania przeczące: I didn’t meet him last year. I wasn’t ... przeszłości. (W Past Simple używa się 2. formy czasownika)
Źródło: helpme.szczecin.pl/viewtopic.php?t=12


Temat: Conditionals - okresy warunkowe - po Polsku
FIRST CONDITIONAL ** Budowa: "if" + the Present Simple Tense + ", " + the Future Simple Tense (will + infinitive-- bezokolicznik) If you do it, I will be very angry. (Jeśli to zrobisz, będę bardzo zły. ) Możliwy jest odwrotny szyk zdania: I will be very angry if you do it. (Będę bardzo zły jeśli to zrobisz.) Należy jednak pamiętać o tym, że po słowie "if" zawsze występuje czas the Present Simple Tense. ** Użycie: Odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości. Warunek jest możliwy do spełnienia. ________________________________________ Zamiast 'if' można użyć innych ... I find out something. (Dam ci znać jak tylko czegoś się dowiem.) SECOND CONDITIONAL ** Budowa: "if"+ the Past Simple Tense, podmiot + "would" + bezokolicznik (infinitive) If I were rich, ... prawdopodobny. THIRD CONDITIONAL ** Budowa: "if" + the Past Perfect Tense, podmiot + "would" + "have" + III forma czasownika If I had known it yesterday, I would not have lost...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=5155


Temat: rezultatyw
Stan obecny też się liczy, a gdyby chciał koniecznie aktualny pobyt wykluczyć, użyłby past perfect :"I had been to Japan twice before..." Porażające...Shocked Właśnie z tego, co napisałeś, utwierdziłem się, iż są duże szanse na rezultatyw. Razz Ale, ale... w takim razie, skoro (wg Ciebie) to nie rezultatyw : to co to za forma ? The library has been open every morning since November. 8a. Dziewczynka otworzyła drzwi. - 8b. Drzwi są otwarte. czynność - jej rezultat Jak dla ciebie... Rolling Eyes A czemu nie past perfect ? Twisted Evil Jak dla mnie ... Ach, chwileczkę - czyżby odpowiedź ? Cytat: Porównaj: Present simple/Praesens: I often read newspaper. Ich lese Zeitungen oft. Czas nieprzeszły. Present perfect/Perfekt: I have broken my leg. Ich habe mir das ... theory.") *Er verstirbt - nie występuje w języku niemieckim. Teoretycznie, "żeby uczniowie wiedzieli" :nie, praktycznie : występuje Wink A tu to całkiem, o co innego się rozchodzi. Prawidłowe zdanie brzmi :...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1387.htmlcomp
pozwygrupowezdania złożone podrzędnie i podrzędnezdania współrzędnie zlozone i podrzednie zlozonezdania po niemiecku czym się interesuje moja mamazdania wielokrotnie zlozone wykresy jak je zrobic/zdania podrzednie zi9B3oi9BFone przyki9B3ady.shtmlZdania zlozone podrzednie okolicznikowe celuzdania złożone podrzędnie przyklady zdanzdania fryzjerskie po angielsku tlumaczone na polskizdania wielokrotnie zlozone polska Gramatykazdania złożone współrzędnie podrzędnie wykresy lampa tiffaniego
inny skrobak
jezioro glinne
macros excels
ZEBIEC PIEC
rossignol kurtki
Link
Cytat

Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. Charlie Rivel
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 - 1936)
Dla zachowania równowagi nie należy czepiać się na drutach.

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com