zdania złożone podrzędnie i podrzędne
Baza znalezionych fraz
 
Cytat
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Strona startowa Zdziarski ZDiTM 103 Zdrrowie
 
  Witamy

pozwygrupowe

Temat: Forum nocą
... się z bólem zębów == Dla mnie wszystkie przedmioty, z których trzeba więcej czasu poświęcić na uczenie się, są złe. Btw. czy było to zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym przydawkowym? XD...
Źródło: forum.simy.focus.pl/index.php?showtopic=10553Temat: Pytania do Qn`ika
@Amdarel Orty to nie problem, bo żadnego z 'dys...' nie posiadam i błędów również się wystrzegam w tekście. Chodzi mi raczej o szeroko pojętą gramatykę (Wykres zdania złożonego podrzędnie wynikowego, zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym czasu...). Po jednej z lekcji polskiego nagle coś pstrykło 'a po kiego ci to?' I w duchu postanowiłem sobie, że zaraz po lekcji zapomnę o tych wszystkich...
Źródło: forum.cdaction.pl/index.php?showtopic=22473


Temat: Polski nie dla gąski
- występują wtedy gdy są zastawione z jakimś innym i tworzą z nim zdanie złożone podrzędnie bądź wspłórzędnie.
Źródło: chibimoon.fora.pl/a/a,1058.html


Temat: Dedykacje
Dla Aki za piękny avatar Mam pytanie: czy znane jest Ci pojęcie zdań złożonych podrzędnie (?) podmiotowych (są takie?) i orzecznikowych (a takie?)??? Ech, korepetycje... No baaa! Podrzędne i współrzędne wszelkiej maści - w tym złożone i wielekrotnie złożone - nie są mi obce. Maglowałam tym ostatnio swoje borsuki
Źródło: uniat.fora.pl/a/a,764.html


Temat: Topik ortograficzny
niekoniecznie, ponieważ zarówno przecinek i spójnik "i" łączy poszczególne części zdania. mają więc ta samą funkcję. to zdanie można rozebrac tak: nauczyciel przeczytał zadania egzaminacyjne - 1 część pouczył - 2 część że ściąganie bedzie karalne - 3 część zagłębił się w lekturze - 4 część i tylko relacja 2 i 3 częsci to zdanie nadrzędne i podrzędne, bo inne części sa współrzędne Część 2 i 3 tak naprawdę są nierozerwalnie ze sobą związane treściowo. :0 Nie istnieją oddzielnie. dlatego nazywa się je zdaniami złożonymi podrzędnie - z częścia główną, tj. częścią nadrzędną i częścia podrzędną, która opisuje/uzupełnia/określa/ część nadrzędną
Źródło: trzydziestki.fora.pl/a/a,107.html


Temat: ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE I WSPÓŁRZĘDNIE - powtórka
oba zdania składowe są tak samo ważne, można miedzy nimi da się zadać pytania rozdzielić je kropką, nie można zadać pytania
Źródło: gim1strzelin.fora.pl/a/a,104.html


Temat: ciekawostka
"slawek" <slawekkonin@usuńwp.pl napisał(a): był znak zapytania ? Nie mogło być - nie stawia się pytajnika po zdaniu podrzędnie złożonym, jeśli zdaniem pytającym jest część podrzędna sz. -- Wysłano ze strony http://forum.dieta-optymalna.info/...
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=12917


Temat: ciekawostka
Użytkownik "szeszupa" <szeszupa@gazeta.pl napisał w wiadomości news:cgun13$ugl$1@venus.artexim.pl... "slawek" <slawekkonin@usuńwp.pl napisał(a): był znak zapytania ? Nie mogło być - nie stawia się pytajnika po zdaniu podrzędnie złożonym, jeśli zdaniem pytającym jest część podrzędna he he teoria teorią a zycie jak zwykle jest bardziej skomplikowane Slawek
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=12917


Temat: The Armory / Zbrojownia
Przecinek stawiamy pomiędzy zdaniami złożonymi podrzędnie, czyli między zdaniem nadrzędnym i podrzędnym, w których jest spójnik. W Straszydle będzie ten przecinek A w Pszczołach chyba rzeczywiście nie A w Szermierzu Piekieł ogólnie spójnik 'i' mi nie pasuje w zdaniu złożonym, w którym są 2 różne podmioty. Ale polonistą nie jestem to się już nie kłócę
Źródło: gamekeeper.offnet.pl/forum/viewtopic.php?t=2382


Temat: Otaku #14
- Przecinkiem oddzielamy w zdaniu różne wtrącenia. (4), (5) - Stawiamy przecinek pomiędzy połączonym bezpośrednio równorzędnymi wyrazami zdania pojedynczego. Przykłady powyższych użyć przecinków Zakończmy teraz dyskusje na temat języka polskiego i...
Źródło: forum.otaku.pl/viewtopic.php?t=1165


Temat: Mała złośnica (Odsłona nr. 43) 13.11
Odcinek? Yyyyyyyyy dobre pytanie. Ale nie znam odpowiedzi. Teraz muszę sie uczyć z polskiego. Całkowicie nie rozróżniam zdań podrzędnie złożonych z podrzędnym orzecznikowym, przydawkowym, dopełnieniowym i jeszcze tam jakimś. Jak to...
Źródło: telenowele.fora.pl/a/a,13992.html


Temat: jak mam to odebrac
wypowiedzeniu stawiamy przecinek, np. Zjem obiad i ciastko, i lody. Nigdy nie stawiaj przecinka na początku linijki! W wypowiedzeniu podrzędnie złożonym oddzielamy przecinkami wypowiedzenia składowe i zdania wtrącone, np. Wyjadę do Gdaąska, gdyż lubię morze. Dwukropek stawiamy przed przytoczeniem słów lub myśli cudzych albo własnych. Myślnik można postawić przed członem zdania zawierającym uściślenie poprzedniej myśli, sprecyzowanie tej myśli przez znalezienie właściwszego słowa, ... wyrazy, zwroty, równoważniki zdaą, zdania, a nawet całe partie tekstu, jeżeli zawierają treść uboczną, wyjaśniającą, dodatkową, np. Niedźwiedzie (bure) mają-poza psami-najwięcej chyba czegoś ludzkiego. W nawiasie możemy umieszczać wtrącone przykłady. Na...
Źródło: pogadajznami.pl/viewtopic.php?t=3097


Temat: Coś dla mądrych osób - czyli dla NAS(heh,chyba:D)
proponuje przeanalizowanie pewnego zdania "Zespół Waterhouse'a - Fridrichsena jest piorunującą skazą krwotoczną występującą najczęściej w przebiegu posocznicy MENINGOKOKOWEJ." Ponieważ członkowie Bohemy mają bardzo napiety terminarz i nie dysponują zbyt dużą ilością wolnego czasu, więc moja wypowiedź będzie stosunkowo krótka. Otóż zgodnie z nauczaniem obowiązującym zgodnie z ustawą o systemie edukacji w Polsce postaram sie w bardzo zwięzły sposob przeanalizować to zdanie o co prosi wujaszek. Otoz należy oczywiście rozpocząć od podmiotu a dalej orzeczenie i inne częsci zdania. Nalezy również zauważyć, co jest przecież oczywiste, jednak z racji dosyć powszechnego niedouczenia u wielu osób nalezy o tym wspomineć, iż jest to zdanie złożone podrzędnie. Pierwsze częśc jest zdaniem nadrzędnym: "Zespół Waterhouse'a - Fridrichsena jest piorunującą skazą krwotoczną", a druga część jest zdaniem podrzędnym. Analizując pierwszą część mamy: 1. Podmiotem w tym zdaniu jest "Zespół Waterhouse'a - Fridrichsena" 2. Orzeczenie - "jest" - to chyba nie wymaga głębszego komentarza. Jest to forma 3 osoby liczby pojedynczej od czasownika "być" 3. Następnie stawiamy pytanie: Jest czym? Więc odpowiedzią jest dopełnienie. Dopełnieniem w tym zdaniu jest wyrażenie: "piorunującą skazą krwotoczną" Jest to dopełnienie bliższe. 3a Możemy jeszcze wyróżnić tutaj ... pewnych zasad analizy zdania żywię przekonaniu iż większość osób nie będzie już miało żadnego problemu z dalsza analizą tego zdania. Wspomnę tylko po krótce że mamy tam jeszcze przydawkę: "w przebiegu"...
Źródło: forum.skoczow.vel.pl/viewtopic.php?t=38


Temat: Gimnazjum nr 25 w Gdańsku Wrzeszczu - klasa dwujęzyczna
modalne: can, could, may, might, must, should oraz przeczenia. 18. Strona bierna (czas present simple, past simple). 19. Układanie pytań ogólnych i szczegółowych. 20. Zdania podrzędnie złożone z użyciem: who, which, that. 21. Zdania podrzędne czasowe i warunkowe mówiące o przyszłości (I i II stopnia), spójniki: if, when, after, before, as soon as, until, etc. 22. Zaimki zwrotne. 23. Przyimki. 24. Formy czasu przyszłego: to be going to. 25. Zdania złożone: past simple, past continuous. 26. Formy oznajmujące, pytające i przeczące następujących czasów: - Present Simple (przysłówki częstotliwości) - Present Continuous - Present...
Źródło: mariuszmazepa.fora.pl/a/a,1424.html


Temat: Znaki interpunkcyjne. :)
budzi mojego zaufania. - w wypowiedziach trzykrotnie złożonych, w których pierwsze i trzecie zdania są względem siebie współrzędne, a drugie jest podrzędne, przed spójnikiem rozpoczynającym trzecie zdanie wstawiamy przecinek, np.: Byliśmy w teatrze, który nazywa się "Kukiełki", i obejrzeliśmy przedstawienie pt. "Akademia Pana Kleksa". Niekiedy w zd. podrzędnie złożonych zaimki: gdy, kiedy, jaki pojawiają się na początku zdania, natomiast przecinek oddziela od siebie dwie bezpośrednio sąsiadujące struktury, np.: Jakie wymagania stawiane są przy egzaminie wstępnym, dowiecie się niebawem. - Oddziela się imiesłowowe równoważniki zdań (imiesłów + dodatkowe określenia) np.: Rodzice, przygotowując obiad**, dyskutowali zawzięcie. - Jeżeli jakaś część zdania jest wyrażona kilkoma słowami nie łączonymi spójnikiem, to przedziela się te słowa przecinkiem np.: Autobusy i tramwaje mijały się tego dnia na placach, ulicach, skrzyżowaniach - Jeżeli w zdaniu występuje bezpośredni zwrot w formie wołacza, oddzielamy go przecinkami od reszty zdania np.: Mówię wam, kochani, będziecie bardzo zadowoleni. Jurku, podaj mi ten zeszyt. Czemu się złościsz, człowieku. *wykrzyknik - zakończenie zdań wykrzyknikowych i rozkazujących. *pytajnik - zakończenie zdań pytających. Wykrzyknik i pytajnik stawiamy na końcu zdania gdy odnosi się do zdania nadrzędnego. *dwukropek: - przed przytoczeniem czyjejś wypowiedzi (mowa niezależna). - wyliczając jakieś elementy zapowiedziawszy je lub ogólnie nazwawszy. Wstawiając jakąś uboczną informację do zdania lokujemy ją w nawias lub myślniki np.: Ten nowy - jak wszyscy przewidywali - znów się spóźnił. Pauza (myślnik) zastępuje opuszczoną część zdania: Jedni goście zasiedli do kart, inni - do picia kawy. (- zamiast zasiedli) *wielokropek - świadomie pozostawiając jakąś myśl niedokończoną. *cudzysłów - jeśli przytaczamy czyjeś słowa, tytuł lub fragment utworu. ** - imiesłowowy równoważnik zdania
Źródło: spefs.fora.pl/a/a,233.html


Temat: Dworzec Chorzów Miasto
rozpoczyna zdanie złożone. Kto pierwszy znajdzie mój szalik, dostanie nagrodę. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. * Stawiamy przecinek pomiędzy połączonym bezpośrednio równorzędnymi wyrazami zdania pojedynczego. W domu były trzy pokoje, kuchnia, jadalnia, dwie łazienki, garderoba. Moja mama jest mądra, dobra, cieplutka. Położyła kucharka na stole: kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch. (Julian Tuwim, Warzywa) * Przecinek stawiamy pomiędzy zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo. Szybowiec ruszył, nabrał pędu, gładko oddzielił się od ziemi, stromo wspiął się wzwyż. (J. Meissner) * Rozdzielamy przecinkami zdania współrzędne połączone następującymi spójnikami: a) przeciwstawnymi: a, ale, i, lecz, jednak, jednakże, zaś, wszakże, owszem, natomiast, tylko, tylko że, jedynie, przecież, raczej, tymczasem, ... bardzo mądra. Zjadłabym dużo, dużo słodyczy. * Przecinkiem oddzielamy w zdaniu wyrazy i wyrażenia występujące w wołaczu. Dorotko, sprzątnij książki ze stołu. Podejdź do mnie, Adasiu. * Przecinkiem oddzielamy w zdaniu ... tacie. * Dwoma przecinkami oddzielamy wypowiedzenia wtrącone w zdaniach złożonych. Są nimi najczęściej: sądzę, myślę, przypuszczam, wiadomo, zdaje się, być może, jak widać. Za rok, być może, wyjadę do Australii. Jestem chory, zdaje się, na anginę. * Dwoma przecinkami oddzielamy zdanie podrzędne, które jest wplecione w część nadrzędną. Wszystko, co dotychczas zrobiłem, przyszło mi z dużą trudnością. Krowa, która dużo ryczy, mało...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=250


Temat: TW 'więc' et consortes
składowych w zdaniu złożonym. Widać to bardzo wyraźnie (chociaż nie tylko) w zdaniach podrzędnie złożonych : istnieją tam pary słów typu nadrzędnik-podrzędnik, które łączą obie części zdania złożonego, np.: dlatego : ... występuje jako korelat tj. element wchodzący w relację z innym spójnikiem b) z drugiej strony zapowiada ogólnie treść, którą precyzuje zdanie podrzędne. Przedstawię to na przykładach. W pierwotnym wariancie zdania brzmią np. : Pójdę wtedy, kiedy zechcę.( kryterium czasowe ) Zrobiłem to dlatego, że tak chciałem. ( zapowiedź przyczyny) W nowszym ( występującym obocznie) wariancie na granicy zespolenia powstają zdania, w których pierwotny nadrzędnik przechodzi do części podrzędnej ( w związku z tym struktura zespolenia przestaje być korelacyjna): Pójdę _ wtedy kiedy zechcę. Zrobiłem to _ dlatego że tak chciałem. Pójdę - wtedy kiedy zechcę (a także : Pójdę - kiedy zechcę) - nie jest to już tak jednoznacznie zdanie czasowe; np. możliwe jest odczytanie go jako zdania warunkowego. z kolei w zdaniu : Zrobiłem to _ dlatego że tak chciałem. "dlatego" przechodzi ze zdania nadrzędnego do podrzędnego, w którym jednak nie funkcjonuje samodzielnie, a tylko w ścisłym związku ze słówkiem "że" jako spójnik podrzędny; (2 in 1) mówi się w takich sytuacjach o uabstrakcyjnieniu spójnika dlatego. Perintegracja syntaktyczna możliwa jest przy pierwotnej integracji elementów zespoleniowych. "Ruchomy" z natury nadrzędnik zespolenia musi jako ostatni człon zdania ... przysłówek "tak" w tej namiętności wyeksploatował swój pierwotny przysłowkowy potencjał (choćby jako stopień nasilenia) ; powstała silnie utarta "nowa wartość", czyli nowy spójnik podrzędny o znaczeniu wynikowym... I tak znów kolejna...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1027.html


Temat: Grupa druga - zagadnienia do egzaminu
Rodzaje: - zdania pojedyncze (formułowanie takich zdań z głowy oraz opisując jakieś zdarzenie) - zdania współrzędnie złożone łączne (2 lub więcej wypowiedzi pojedynczych równoważnych połączonych spójnikami, pomiędzy którymi występuje stosunek przestrzenny lub czasowy np. Za wsią stoi budka i obok niej są tory kolejowe); dzieci łączą zdania pojedyncze za pomocą spójników a później bezspójnikowo - zdania współrzędnie złożone wynikowe (2 lub więcej wypowiedzi pojedynczych pozostających względem siebie w stosunku przyczynowym; językowym odpowiednikiem mogą być spójniki: więc, dlatego, zatem, toteż lub odpowiednia intonacja wskazująca na fakt wystąpienia zdania złożonego); dzieci otrzymują historyjki obrazkowe i opowiadają o tym co widzą stosując powyższe spójniki; inne ćw. gdy nauczyciel czyta część zdania a dzieci kończą; wyszukiwanie takich zdań w tekście; słuchanie innych i wychwytywanie tego typu wypowiedzeń - zdania współrzędnie złożone przeciwstawne (relacjonują o przedmiotach itp. pozostających wobec siebie w stosunku przeciwstawnym); dzieci porównują dwa przedmioty lub zdarzenia i redagują wypowiedzi odzwierciedlające różnice między nimi wykorzystując wyrazy typu: a, ale, jednak, natomiast, przeciwnie - zdania współrzędnie złożone rozłączne (treść pierwszego zdania wyklucz treść drugiego); dzieci przewidują następstwa zdarzenia, którego nie znają - zdania podrzędnie złożone (składają się ze zdań pozostających względem siebie w stosunku zależności); dzieci konstruują odpowiedzi na określone pytania, dokańczają zdania przez uzupełnienie zdania podrzędnego, łączą zdania odpowiednimi spójnikami.
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,492.htmlcomp
pozwygrupowezdania po niemiecku czym się interesuje moja mamazdania fryzjerskie po angielsku tlumaczone na polskizdania Perfekt z niemieckiego na polskizdania w formie Past Simplezdania czasowe niemiecki zasadyzdania w czasie Past Continuouszdania celowe cwiczenia angielskizdania przecinki uzasadnienie pisownizdania Past Simple i Continuouszdania przyslowia po hiszpansku pure 510550 092
katowice kioto sushi
Zasilacz
auta fiat brava
nokia pc suite
8289624
Link
Cytat

Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. Charlie Rivel
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 - 1936)
Dla zachowania równowagi nie należy czepiać się na drutach.

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com