zdania złożone podrzędnie przyklady zdan
Baza znalezionych fraz
 
Cytat
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Strona startowa Zdziarski ZDiTM 103 Zdrrowie
 
  Witamy

pozwygrupowe

Temat: J.polski
Mam problem z gramatyką.Dokładniej to ze zdaniami złożonymi podrzędnie,współrzędnie,podrzędnymi przydawkowymi,dopełnieniowymi,okolicznikowymi,podmiotowymi,orzecznikowymi i imiesłowowymi równoważnikami zdań. Mam ksiażke do gramatyki,ale tam jest tyle teorii,że wszystko mi się miesza,gdyby ktoś był w stenie pokazać mi to na przykładach byłbym wdzieczny,ponieważ ten test zadecyduje o tym czy bedę miał 4 na konie.
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=2974Temat: Polskie szkolnictwo
przy matmie trzeba się skopić, co chyba niektórym nie bardzo wychodzi. Natomiast polski w gimnazjum w dość ciężko mi podchodzi. Zdania przydawkowe i orzecznikowe, rozprawki, imiesłowy - mimo, że uważam się...
Źródło: forum.mizunoworld.info/viewtopic.php?t=933


Temat: Rozmówki Różne
Nic nie musisz, jak mawia Krzysztof Alkoholik. Tylko MOŻESZ... na przykład zastanowić się, jakie konsekwencje wynikają z faktu,że z 218 postów które napisałaś, słownie JEDEN dotyczy muzyki i jest to post w temacie "kawałek na dziś", tylko kilkanaście postów zbudowanych jest ze zdań wielokrotnie podrzędnie złożonych. Naprawdę jesteś przekonana że to jest forum na którym chcesz być ? Naprawdę myślisz, że Twoi ... muzyki wolę słuchać, a nie o niej rozmawiać. a co do zdań, jakie buduję, to skłamałeś, natomiast nie uważam, by zamiast wielokrotnie podrzędnie złożonego zdania w niektórych wypadkach nie było lepiej...
Źródło: forum.antyfani.pl/index.php?showtopic=1247


Temat: Twardość dysku, czyli słowo o języku
... z pewnością stałym czytelnikiem prasy, czasopism fachowych i innych, a panuje w nich niepisana, ale ściśle przestrzegana konwencja, że zdania powinny być jak najkrótsze, współrzędnie złożone, że należy unikać zdań podrzędnych,...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=211965


Temat: TW 'więc' et consortes
Perintegracja syntaktyczna (czyli na poziomie składni zdania) polega na przesunięciu granicy zespolenia dwóch zdań składowych w zdaniu złożonym. Widać to bardzo wyraźnie (chociaż nie tylko) w zdaniach podrzędnie złożonych : istnieją tam pary słów typu nadrzędnik-podrzędnik, które łączą obie części zdania złożonego, np.: dlatego : że, wtedy : kiedy, tak : jak, dotąd : aż Przy czym nadrzędnik (czyli pierwszy człon : ... treść, którą precyzuje zdanie podrzędne. Przedstawię to na przykładach. W pierwotnym wariancie zdania brzmią np. : Pójdę wtedy, kiedy zechcę.( kryterium czasowe ) Zrobiłem to dlatego, że tak chciałem. ( zapowiedź przyczyny) W nowszym, obocznie występującym wariancie na granicy zespolenia powstają zdania, w których pierwotny nadrzędnik przechodzi do części podrzędnej ( w związku z tym struktura zespolenia przestaje być korelacyjna): Pójdę _...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1027.html


Temat:
Np w takim przykładzie, który nam Pani dzisiaj podała (Mimo porażki, którą ponieśliśmy w zeszłym tygodniu, mamy duże szanse na wygraną) nie miałam większego problemu, bo było widoczne to pytanie okolicznika przyzwolenia: mimo co? jednak już w następnym zdaniu gdzie nie ma tego pytania mam problem (W razie trudności poradż się kogoś, kto już to zrobił). Och, Natalio, ten przykład wcale nie ... analizowanie treści zadań - dobrze jest przyswoić sobie pewne zaimki i spójniki tak charakterystyczne dla zdań złożonych. Pamiętasz, prawda? Tylko w przykładzie, który podałaś, są takie dwa: i na początku pierwszego zdania: mimo, i na początku drugiego - którą. Dlatego ta prosta podpowiedź w tym konkretnym przypadku na nic się nie zda. Muszę więc pomyśleć... I do jakich wniosków dochodzę? Mimo porażki mamy duże szanse na wygraną - ta informacja jest ważniejsza, natomiast część zdania: którą ponieśliśmy w zeszłym tygodniu jest tylko uzupełnieniem tej pierwszej (tłumaczy mi, o jaką porażkę chodzi). A skoro tak, tzn. że zdanie składowe zaczynające się wyrazem mimo jest zdaniem nadrzędnym, a część rozpoczynająca się wyrazem którą - to zdanie podrzędne, do którego postawię pytanie: jakiej? Jak nazwać takie zdanie...
Źródło: belfer.fora.pl/a/a,111.html


Temat: Diabeł tkwi w szczegółach... ;-)
Jeżeli chodzi o reakcje uczniów na metody aktywizujące, to byłam trochę zaskoczona aktywnością gimnazjalistów ,zwłaszcza uczniów klas trzecich, bo była to już młodzież trochę "zmanieryzowana" Na przykład na zajęciach, w trakcie których analizie poddawane były wypowiedzenia wielokrotnie złożone zaproponowałam następujące ćwiczenia: 1. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Otrzymali kartki z poleceniem: Z rozsypanki wyrazowej utwórz wypowiedzenie wielokrotnie złożone. Dokonaj jego analizy i sporządź wykres Młodzież była mile zaskoczona, że musi sama zbudować zdanie, które następnie podda analizie. Poczuli się jak twórcy 2. Następne ćwiczenie również okazało się trafione: Praca w tych samych grupach, uczniowie otrzymali polecenie: Ułóż wypowiedzenia wielokrotnie złożone, odpowiadające podanym wykresom: 1 2 3 1-zdanie główne 2-zdanie podrzędne wobec pierwszego, dopełnieniowe 3-zdanie podrzędne wobec drugiego, przydawkowe Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że muszą utworzyć konkretny typ zdania, pomyśleć, pokombinować Zaproponowałam im następnie zadanie domowe: Podane zdania nadrzędne uzupełnij wskazanymi typami zdań podrzędnych. Wiadomo, ( zdanie podmiotowe) ( zdanie przydawkowe) Powiedziano nam, (zdanie dopełnieniowe) (zdanie przydawkowe) Spotkałem kolegę (zdanie okolicznikowe czasu) (zdanie przydawkowe) Jeżeli dobrze pamiętam, to na następnej lekcji z gramatyki gimnazjaliści przekrzykiwali się, kto poda swoje propozycje zdań Tą lekcję,...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=573


Temat: Historia Visgardu part 1
Yurpen napisał/a: nie używaj tylu zdań złożonych Używać może, ale z przecinkami, wtedy wszystko będzie klarowne. daneyl, sam zdecyduj, co łatwiej przeczytać: Poszedłem na spacer z moim psem który bardzo lubi ... na przykład czytając fragment "lubi nosić patyki nie zawsze" lub "bowiem jest jeszcze młody bardzo" nie wiesz, do czego to się odnosi. A kiedy masz "lubi nosić patyki, nie zawsze" lub "bowiem jest jeszcze młody, bardzo" od razu wiesz, że odnosi się to do kolejnego zdania. Przecinki służą własnie do oddzielania zdań podrzędnych i współrzędnych w zdaniu złożonym. A poza tym, czytając takie zdanie bez przecinków, masz wrazenie jakbyś zaraz miał stracić dech. Spróbuj przeczytać to pierwsze na głos tak, jak jest zapisane, bez przecinków. A potem przeczytaj na głos drugie zdanie z przecinkami. (wybaczcie sens zdania, pierwsza rzecz jaka mi przyszła do głowy )
Źródło: forum.visarcana.pl/viewtopic.php?t=10319


Temat: [Przeniesiony]Tu se wojujcie i przestańcie rozwalać inne tematy.
lubię "poznawać zagadnienia" gdyż mnie "technika" zawsze gryzła :] buk zapłać za odpowiedź a osobom co "za skomplikowane są zdania podrzędnie złożone" polecam czytać lektury a nie bryki i streszczenia :) ... są efekty, że gdy post ma 10 zdań, 3 pytania, zdanie podrzędnie złożone, metaforę, wówczas na CB nikt nie jest w stanie udzielić odpowiedzi "tak, 50D ma inny mechanizm AF niż...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=550931


Temat: Kinran Yasi
Zdania rozkazujące mogą też być pozbawione podmiotu. Przykłady Tu ansa pa ya usin kurin ta puna ki urun urun ta wa nuntan. Sansan pa ya an punwa wiran wiran ta tin ... otwarcie mówią, co (oni) myślą, są śmieszni, przynajmniej (w małości) w oczach kobiet." (jak komuś się bardzo nudzi, może spróbować odkryć znaczenie poszczególnych słów w powyższych zdaniach - interpunkcja, przynajmniej w ostatnim zdaniu, bardzo pomaga...) dnia Nie 14:16, 25 Maj 2008, w całości zmieniany 2 razy
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,920.html


Temat: Poradnik dla nieporadnych
Kropkę stawiamy na końcu zdania, równoważnika zdania, jako znak skrócenia wyrazu oraz po cyfrach oznaczających liczebniki porządkowe. Nie stawiamy kropki po: tytułach, skrótach jednostek miar i wag, cyfrach oznaczających lata, dni miesiąca, godziny, po skrótach, których ostatnia litera jest ostatnią literą skracanego wyrazu, np.: mgr, dr, dr hab. PRZECINKIEM ODDZIELAMY: 1. Zdania współrzędne i równoważniki zdań nie połączone spójnikiem z wyjątkiem: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, ni. Np.: Poszedłbym na spacer, ale zaczęło padać. 2. Zdania nadrzędne od podrzędnych. Np.: Każdy, gdzie chce mieszkać, tam mieszka. 3. Jednakowe części zdania (np.: orzeczniki, dopełnienia, przydawki, okoliczniki) nie połączone spójnikami: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, ni, np.: Lubię ciastka, cukierki, lody, czekoladę. 4. Części zdania połączone spójnikami i wyrażeniami: ale, a jednak, ... ani roweru. 2. Przed wyrazami: jak, jakby, niby, niż - wtedy, gdy poprzedzają porównania wtrącone lub mające formę zdań albo równoważników zdań, np.: Jacek uciekał, jakby goniło go stado wilków. 3. Przed wyrażeniami: i to, albo raczej, albo lepiej, na przykład, to jest, to znaczy, ale tylko wtedy, gdy wprowadzają szczegół zapowiedziany we wcześniejszej części zdania. Np.: Napiszę do Ewy, albo lepiej odwiedzę ją. 4. Przed spójnikiem a rozpoczynającym zdanie składowe w ramach zdania złożonego, np.: Szukaliśmy psa w ogrodzie, a on biegał po parku. Przecinek stawiamy zawsze wtedy, gdy jego brak mógłby powodować dwuznaczność wypowiedzi. Średnik stosujemy zamiast kropki lub przecinka tam, gdzie kropka oddzielałaby zdanie za silnie, przecinek zaś byłby zbyt słabym znakiem dla zaznaczenia odrębności. Dwukropek stosujemy: 1. Przed przytoczeniem cudzej wypowiedzi (rozpoczynamy ją dużą literą). 2. Przed wyliczeniami, wyjaśnieniami. Pauzy używamy: 1. W celu oddzielania tekstu autorskiego od mowy przytoczonej. 2. Do zaznaczania członów wtrąconych. 3. W miejscu domyślnego członu zdania. 4. Przed wyrażeniem uogólniającym lub podsumowującym treść poprzedniej części zdania. 5. Przed wyrazami niespodziewanymi, zaskakującymi, chcąc wzmocnić ekspresję wypowiedzi. Wielokropek umieszczamy: 1. W razie urwania zdania, przerwania wypowiedzi. 2. Przed wyrazami niespodziewanymi, wyrażającymi zawód, ironię, rozczarowanie. 3. Zamiast niecenzuralnych słów. Nawiasu możemy używać zamiast dwu pauz dla zaznaczenie wyrazów, zdań, które przynoszą dodatkowe uboczne wyjaśnienie nie mieszczące się w zasadniczej wypowiedzi. Cudzysłowu ... w cudzysłowie? W takim przypadku używamy cudzysłowów zagnieżdżonych, czyli takich znaczków: » « Zdanie wygląda tak: „Cytat »wewnątrz« cytatu” dnia Śro 16:52, 17 Mar 2010, w całości zmieniany 5 razy
Źródło: shadowhunters.fora.pl/a/a,1240.html


Temat: Zdanie z dwoma orzeczeniami w reported speech! ;) :D
średnikiem). To oznacza, że to, co pisze Vince nie dotyczy zdań typu: He comes home and watches tv. Tu zmieniamy wszystko: I said that he came... and... watched. A teraz popatrz na jego książkę do CAE (Advanced Language Practice, podobnie jest w Proficiency) i już na samym początku wyjaśnień podaje on przykład następujący: ( a tu niejako sam sobie przeczy) If we leave now, we'll catch the train. -- I told him that if we left, we'd catch the train. Jak widać, zmieniają się obie części zdania, obydwa czasowniki. Tak po prostu jest. W przeciwnym razie cała zasada sequence of tenses byłaby bzdurą. I akurat to jest dość przejrzysta reguła pomijając kwestię Past Continuous, o której w wielu podręcznikach jest zdanie: The past continuous tense in theory changes to the past perfect continuous but in practice usually remains unchanged except when it refers to a completed action czyli np.: - zmieniamy w zdaniu: She said: "We were thinking of selling the house but we have decided not to" She said that they had been thinking... but had decided... - nie zmieniamy natomiast właśnie w takich przykładach, jak ten podany wyżej.: He said: "When I saw them, they were playing tennis" He said that when he saw them, they were playing... czyli - nie zmieniamy w zdaniach, w których Past Continuous lub Past Simple występują w clauses of time (czyli w zdaniach, które stanowią okolicznik czasu) Proponowałabym Ci zapamiętać prostą zasadę z książki Thomsona i Martineta "A Practical English ... for this. – zgodnie z powyższym zmieniam obydwa czasowniki (nie jest to zdanie z okolicznikiem czasu) He said, he hadn`t known she hadn`t paid for it. Mam nadzieję, że ten ogrom...
Źródło: engielski.pl/viewtopic.php?t=1016


Temat: TW 'więc' et consortes
składowych w zdaniu złożonym. Widać to bardzo wyraźnie (chociaż nie tylko) w zdaniach podrzędnie złożonych : istnieją tam pary słów typu nadrzędnik-podrzędnik, które łączą obie części zdania złożonego, np.: dlatego : ... występuje jako korelat tj. element wchodzący w relację z innym spójnikiem b) z drugiej strony zapowiada ogólnie treść, którą precyzuje zdanie podrzędne. Przedstawię to na przykładach. W pierwotnym wariancie zdania brzmią np. : Pójdę wtedy, kiedy zechcę.( kryterium czasowe ) Zrobiłem to dlatego, że tak chciałem. ( zapowiedź przyczyny) W nowszym ( występującym obocznie) wariancie na granicy zespolenia powstają zdania, w których ... kiedy zechcę (a także : Pójdę - kiedy zechcę) - nie jest to już tak jednoznacznie zdanie czasowe; np. możliwe jest odczytanie go jako zdania warunkowego. z kolei w zdaniu : Zrobiłem to _ dlatego że tak chciałem. "dlatego" przechodzi ze zdania nadrzędnego do podrzędnego, w którym jednak nie funkcjonuje samodzielnie, a tylko w ścisłym związku ze słówkiem "że" jako spójnik podrzędny; (2 in 1) mówi się w takich sytuacjach o uabstrakcyjnieniu spójnika dlatego. Perintegracja syntaktyczna możliwa jest przy pierwotnej integracji elementów zespoleniowych. "Ruchomy" z natury nadrzędnik zespolenia musi jako ostatni człon zdania ... przysłówek "tak" w tej namiętności wyeksploatował swój pierwotny przysłowkowy potencjał (choćby jako stopień nasilenia) ; powstała silnie utarta "nowa wartość", czyli nowy spójnik podrzędny o znaczeniu wynikowym... I tak znów kolejna...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1027.html


Temat: Grupa druga - zagadnienia do egzaminu
Rodzaje: - zdania pojedyncze (formułowanie takich zdań z głowy oraz opisując jakieś zdarzenie) - zdania współrzędnie złożone łączne (2 lub więcej wypowiedzi pojedynczych równoważnych połączonych spójnikami, pomiędzy którymi występuje stosunek przestrzenny lub czasowy np. Za wsią stoi budka i obok niej są tory kolejowe); dzieci łączą zdania pojedyncze za pomocą spójników a później bezspójnikowo - zdania współrzędnie złożone wynikowe (2 lub więcej wypowiedzi pojedynczych pozostających względem siebie w stosunku przyczynowym; językowym odpowiednikiem mogą być spójniki: więc, dlatego, zatem, toteż lub odpowiednia intonacja wskazująca na fakt wystąpienia zdania złożonego); dzieci otrzymują historyjki obrazkowe i opowiadają o tym co widzą stosując powyższe spójniki; inne ćw. gdy nauczyciel czyta część zdania a dzieci kończą; wyszukiwanie takich zdań w tekście; słuchanie innych i wychwytywanie tego typu wypowiedzeń - zdania współrzędnie złożone przeciwstawne (relacjonują o przedmiotach itp. pozostających wobec siebie w stosunku przeciwstawnym); dzieci porównują dwa przedmioty lub zdarzenia i redagują wypowiedzi odzwierciedlające różnice między nimi wykorzystując wyrazy typu: a, ale, jednak, natomiast, przeciwnie - zdania współrzędnie złożone rozłączne (treść pierwszego zdania wyklucz treść drugiego); dzieci przewidują następstwa zdarzenia, którego nie znają - zdania podrzędnie złożone (składają się ze zdań pozostających względem siebie w stosunku zależności); dzieci konstruują odpowiedzi na określone pytania, dokańczają zdania przez uzupełnienie zdania podrzędnego, łączą zdania odpowiednimi spójnikami.
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,492.htmlcomp
pozwygrupowezdania po niemiecku czym się interesuje moja mamazdania fryzjerskie po angielsku tlumaczone na polskizdania Perfekt z niemieckiego na polskizdania w formie Past Simplezdania czasowe niemiecki zasadyzdania w czasie Past Continuouszdania celowe cwiczenia angielskizdania przecinki uzasadnienie pisownizdania Past Simple i Continuouszdania przyslowia po hiszpansku slownik ortograficzny download
Bear Greg Waz 001 Koncert Nieskonczonosci
na odblokowanie wszystkich umiejetnosci two
litania do
Applying for a job
do podstrony 216
Link
Cytat

Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. Charlie Rivel
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 - 1936)
Dla zachowania równowagi nie należy czepiać się na drutach.

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com