zdejmowanie azbestu i unieszkodliwianie Wroclaw
Baza znalezionych fraz
 
Cytat
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Strona startowa Zdziarski ZDiTM 103 Zdrrowie
 
  Witamy

pozwygrupowe

Temat: Fundusze Unijne
temperaturę 1000 stopni Celsjusza. W takich warunkach zniszczeniu ulegają m.in. włókna azbestu. Technologia jest bezpieczna i niedroga. Koszt utylizacji tony azbestowych odpadów, metodą wrocławskich przedsiębiorców, wynosi 600 złotych. Tyle samo płaci się za niszczenie odpadów metodą dotychczas stosowaną w Polsce. Polega ona na zbiórce azbestu i wywożeniu go na specjalne składowiska. Powinny one być wyłożone geowłókniną, tak by nic nie przedostało się głębiej do ziemi. Same odpady zaś należy koniecznie zapakować w dwuwarstwowe worki i przesypywać ziemią. Często niestety zdarza się, że resztki np. azbestowych płyt po prostu są wyrzucane do lasu. ATON jest właścicielem zgłoszeń patentowych na utylizację materiałów zawierających azbest. Udanie debiutował na New Connect w lutym 2008 roku, wyróżniono go również nagrodą Business Award 2008 - podczas Międzynarodowych Targów Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle w Hanowerze. Aleksandra Szumska - POLSKA Gazeta Wrocławska http://wroclaw.naszemiasto.pl/wydarzenia/1001629.html
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=781Temat: [Dolnośląskie] Newsy 2010
2 tys. zł na budowę przydomowej oczyszczalni, a wielorodzinnych nawet 4,5 tys. We Wrocławiu na dopłaty dla osób podłączających budynki do kanalizacji przeznaczano prawie 2 mln zł rocznie, na kupno i ... tłumaczy Danuta Kołodziejczyk-Miniuk z wydziału środowiska i rolnictwa urzędu miejskiego. W Wałbrzychu wrocławskie rozwiązanie przyjęto z zaskoczeniem. - Nie wiem, dlaczego we Wrocławiu tak zinterpretowano przepisy. Ale jeżeli tego rozwiązania nie ... ustawy tak, by ekologiczne dotacje ponownie były możliwe. Źródło: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=3336


Temat: KGHM (KGH)
... i lubiński stracą po ok. 3 miliony. Negatywne skutki niefrasobliwej ustawy odczują wszyscy, bo największa pula pieniędzy pozostawała w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który wspierał proekologiczne inicjatywy na...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=1611


Temat: Oczyszczanie Polski z azbestu relikt radosnej twórczości rodem z PRL
usuwałem 2 lata temu azbest z dachu ( płyty eternitowe) , faktycznie personel musi być ubrany w specjalne kombinezony, maski pyłowe, specjalne rękawice, azbest ma być przykryty na czas transportu i ... całe biurowce we Wrocławiu z azbestu ( sciany zewnętrzne, ścianki działowe itd) o nazwie "Berlin" i był to zakup z sąsiedniej NRD Kardynalne pytanie - kto personalnie w rządzie odpowiada za zagadnienie likwidacji azbestu w Polsce? Odnoszę wrażenie, że nie ma takiej osoby. :jester: Jak usłyszę w odpowiedzi, że ministerstwo "X" to odpowiedż ta ptzypomina mi odpowidzialność kolektywną, jak za najlepszych czasów ... personalnie odpowiadał za te problem. Bo jak to jest, że w planach wszystko jest "cacy", a tego śmiertelnego dziadostwa jakim jest azbest dalej w Polsce dostatek? Trzeba by było ustalić jakąś normę rocznego usuwania azbestu i jego utylizacji i konkretna osoba w ramach nadzoru pilnowałaby tego działania i w przypadku braku skuteczności, odpowiednio za postawę oceniana. W końcu mamy tylu rzeczników praw obywatelskich. (od polityki) A azbest jak zalegał, tak zalega w błogim spokoju. :wizard: Co najwyżej jacys naukowcy robia wyliczenia i dane te z błogim spokojem wędrują na półki ministerialnych lub wojewódzich archiwów. Lubelska delegatura NIK oceniała składowanie i usuwanie wyrobów azbestowych w regionie w okresie od 2007 r. do końca pierwszej połowy ubiegłego roku. Kontrolą objęto urzędy wojewódzki i marszałkowski, 5 starostw powiatowych oraz 6 urzędów gmin. W 2002 r. szacowano, że na terenie Lubelszczyzny było około 2 mln ton wyrobów azbestowych, natomiast w 2008 r. ich ilość oceniono na 820 tys. ton. NIK ustalił, że w latach 2006-2008 zdołano usunąć nieco ponad 2 tys. ton azbestu. W 2006 r. usunięto 236 ton, w 2007 - 504 tony, zaś w 2008 - 1 tys. 441 ton. (za rok 2009 - dane ?) Dane o ilości azbestu w regionie nie są pewne - wykazała kontrola NIK - bowiem gminy nie opracowały rzetelnych informacji o ilości i rozmieszczeniu azbestu na swoim terenie. Samorządy nie wyegzekwowały informacji od właścicieli prywatnych nieruchomości; nie przeprowadzono też pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w obiektach publicznych. Jak mnie pamięć nie myli to działanie każdego ... ponoszą firmy komercyjne zajmujące się usuwaniem azbestu? Dyletanctwo w akcji krypt. "azbest"? W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła Program usuwania azbestu z Polski. Szacuje w nim, że w naszym kraju znajduje się ok. 15,6 mln ton azbestu. Był on stosowany głównie jako materiał budowlany, przede wszystkim do krycia dachów (w postaci eternitu). Dotychczas usunięto zaledwie 6,5 proc. azbestu. Specjalistyczne usuwanie azbestu jest ... szkodliwej substancji, które wdychane mogą prowadzić do raka - wyjaśniał podczas poniedziałkowego seminarium Chocian. Jego zdaniem, usuwaniem azbestu powinny zajmować się wyspecjalizowanie firmy, posiadające wyszkolonych w tym zakresie pracowników. ( powinien, należy, ... takie dyrdymały) Usunięty azbest powinien być odpowiednio zabezpieczony i umieszczany na wyznaczonych składowiskach. Jak wynika z badań Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzonych w 2007 r., na 164 firm usuwających azbest, w co piątym zakładzie pracownicy nie zostali poddani żadnemu szkoleniu z zakresu przepisów i zasad bhp z uwzględnieniem pracy w narażeniu na pył azbestu. Same niedociągnięcia, porażki i błędy! :girl_devil: Te doniesienia medialne to extra laurki dla tych, co sie specjalizuja w problematyce związanej z azbestem. :rolleyes: Jak to wygląda w warmińsko - mazurskiem i w Częstochowie? Olsztyn zlecił opracowanie programu likwidacji wraz z inwentaryzacją azbestu Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. Z kolei w Częstochowie azbest inwentaryzuje firma Hydros. Gminy apelują, by mieszkańcy ułatwiali pracę ankieterom, którzy odwiedzą ich domy. Olsztyn zastrzegł, że ci, którzy odmówią pomocy, nie będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego na usuwanie azbestu. (strachy na Lachy - własne) <_< Ankieterów będzie interesować m.in. gdzie znajduje się azbest, czy to np....
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=23768


Temat: Oczyszczanie Polski z azbestu relikt radosnej twórczości rodem z PRL
ATHON HIGH TECHNOLOGY ma patent na rokującą technologię przetwarzania odpadów azbestowych. w Polsce do usunięcia pozostało ok. 14,5 mln ton wyrobów azbestowych Budowa własnego centrum badawczo-rozwojowego stanowi jedno z najistotniejszych wydarzeń ... urządzeń. Z winy ustawy, nakazującej azbest zakopywać, tak się nie stało. Aton High Technology dokonała rzeczy niebywałej. Uruchomiła proces legislacyjny, który czyni dozwolonym to, co było zabronione. Odpady azbestowe będzie można ... prawo mówi "nie". Trzeba więc przekonać ustawodawcę. Rzecz karkołomna o tyle, że w grę wchodzą trzy ministerstwa: Środowiska (odpowiada za ustawę o odpadach), Gospodarki (pilotuje program usuwania azbestu) i Zdrowia. Spotkania w resortach zaczęły przynosić efekty dwa lata temu. - 22 stycznia 2010 Sejm uchwala tekst nowej ustawy o odpadach. 16 razy powtarza się w niej "przetwarzanie odpadów zawierających azbest w urządzeniach ... została zastrzeżona w kraju i zagranicą (zgłoszenie nr P-377957). W oparciu o technologię MTT została skonstruowana instalacja badawcza, do przeprowadzenia badań nad unieszkodliwianiem azbestu. Proponowane rozwiązanie umożliwia budowę reaktorów, w których ... kosztów eksploatacji znanych urządzeń i instalacji. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych można stwierdzić, że metoda mikrofalowa może wypełnić powstałą lukę technologiczną. Istotną zaletą metody mikrofalowej jest możliwość unieszkodliwiania odpadów azbestowych zanieczyszczonych substancjami toksycznymi (zużyte oleje transformatorowe zawierające PCB, farby, lakiery, niektóre substancje uszczelniające itp.), których składowanie dopuszczone dla typowych odpadów azbestowych nie jest dozwolone. MIKROFALE W TECHNOLOGII UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU Metoda MTT Istota rozwiązanie technicznego opracowanego i wdrożonego w firmie ATON-HT SA z Wrocławia polega na termicznej destrukcji niebezpiecznych włókien azbestowych poprzez ich nagrzewanie energią mikrofalową. W metodzie tej, chronionej zgłoszeniami patentowymi w kraju i za granicą, eternit lub inne odpady zawierające azbest, po wstępnym skruszeniu (w kruszarce o specjalnej hermetyzowanej konstrukcji), mieszane są z niewielkimi ilościami substancji wspomagającej i wprowadzane do komory reaktora mikrofalowego. W wyniku nagrzewania tej mieszaniny do wysokiej temperatury, około 900 - 1100oC, struktura krystaliczna włókien azbestowych ulega przemianie w formę bezpostaciową. Nie potrafię wyjść z podziwu. :blush: Normalnie na chwilę wstrzymałem...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=23768


Temat: [Ekologia] Niebezpieczne tereny, wysypiska i inne problemy
Można będzie ujarzmić azbest dziś Czeka nas przełom w walce z rakotwórczym azbestem. Dwie firmy: Marbet Wil z Bielska-Białej i Aton HT z Wrocławia opracowały unikatowe technologie unieszkodliwiania odpadów zawierających tę groźną substancję. Sprawę komplikują przepisy, które przewidują składowanie azbestu tylko na wysypiskach. Pisano je jednak wtedy, gdy nie istniały sposoby unicestwienia tej groźnej substancji. Ostatnio o problemie azbestu przypomniała trąba powietrzna, która w połowie sierpnia w okolicach Blachowni zerwała dachy. Były na nich cztery tony eternitu zawierającego rakotwórczy azbest. Część została rozniesiona przez wichurę po lasach i polach. - To, co zebrano ... może powrócić. Nie byłoby go, gdyby skorzystano z jednej ze skutecznych metod unieszkodliwiania azbestu. Ministerstwo Gospodarki zna obydwa projekty i twierdzi, że chce jak najszybciej zmienić obowiązujące przepisy. W jaki sposób ma być likwidowany azbest? Bielski sposób to zatopienie rakotwórczych włókien w polimerze siarki. Metoda z Wrocławia polega na stopieniu azbestu przez mikrofale w substancję przypominającą pumeks. - Taki, w pełni nieszkodliwy, materiał mineralny może być potem używany jako kruszywo do budowy dróg - twierdzi Ryszard Bajorek z Aton HT. Obie metody są tanie. Bielska kosztuje tyle, ile trzeba zapłacić za dostarczenie azbestu do firmy, która chce zarabiać na bezpiecznych materiałach budowlanych powstających w wyniku przetworzenia azbestu. W drugiej to wydatek rzędu 600 zł za przetworzoną tonę. Tyle samo wynoszą dziś koszty składowania azbestu. Co ważne, obie metody dobrze ocenili naukowcy. Obecnie azbest wkładany jest u nas do grubych worków i zakopywany w nieckach wyłożonych geowłókniną. Nie jest to metoda perspektywiczna. Tymczasem nowoczesnymi rozwiązaniami firm z Bielska Białej i Wrocławia zainteresowane są kraje zachodnie. - Nasz reaktor ATON 200 umożliwiający destrukcję włókien azbestowych został już zamówiony przez firmę z Francji. Duże zainteresowanie wykazują też przedsiębiorstwa w ... instalacja. A w przypadku takiej konieczny jest certyfikat środowiskowy i pozwolenie na budowę za każdym razem, gdy zostanie przywiezione tam, gdzie azbest trzeba unieszkodliwić. Przygotowanie stosownych dokumentów za każdym razem zajęłoby nam wiele miesięcy - denerwuje się Ryszard Bajorek. Bielski Marbet Wil, jedna ze spółek Włodzimierza Mysłow-skiego, rozdrabnia elementy azbestowe i miesza z płynnym polimerem siarki w specjalnych dezintegratorach. To co w ... Środowiska pracuje nad zmianą ustawy o odpadach. Poprosiliśmy o wprowadzenie do przepisów możliwości wykorzystania technologii do unicestwiania niebezpiecznych odpadów zawierających azbest - wyjaśnia Izabela Drelich z departamentu przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Azbest ... wyrobów zawierających azbest. W tym jest ponad 1,3 miliardów metrów kwadratowych płyt - tzw. eternitu, który pokrywa elewacje i dachy naszych domów, szkół, urzędów. Najwięcej azbestu jest na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i na Śląsku. Ma definitywnie zniknąć do 2032 roku. Póki co, nie zrobiono nawet dokładnej inwentaryzacji. - Program usuwania azbestu został zaktualizowany. W tym roku nacisk położymy na dokończenie inwentaryzacji zagrożeń. Zmobilizujemy samorządy do pracy i udzielimy na to dotacji - wyjaśnia Izabela Drelich. Na razie są to jednak tylko słowa. Azbest w budynkach mieszkalnych używany był do pokrywania dachów i ... zabija Azbest zagraża m.in. mieszkańcom Ogrodzieńca sąsiadującego z dawnymi zakładami "Izolacja". Nie pracują już od 10 lat, ale na ich terenie nadal leży kilkaset ton śmiercionośnego minerału. U osób, które w "Izolacji" miały kontakt z azbestem wykryto przypadki bardzo charakterystycznego nowotworu - międzybłoniaka opłucnej. Były też przypadki nowotworów płuc i oskrzeli oraz pylicy. Przerażeni sąsiedztwem są lokatorzy pobliskich bloków. W ostatnim roku zmarło tam 13 osób. Przypadek? Mieszkańcy twierdzą, że nie. - Azbest zabija nas i będzie zabijał nasze dzieci, jeśli tego ktoś nie sprzątnie - mówi Edmund Bednarz z Ogrodzieńca. Twierdzi, że azbestowe odpady są zgromadzone nie tylko na terenie byłego zakładu. - Tysiące ton są w kamieniołomie po cementowni. Azbest jest też porozrzucany po lasach Jury. Mam udokumentowanych 36 takich miejsc -...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=115


Temat: Patenty/Wynalazki wrocławskich naukowców
Pomysł, jak usunąć groźny azbest, nikogo w Polsce nie interesuje Wrocławski naukowiec opracował technologię unieszkodliwiania azbestu, który wywołuje raka. To jedyna na świecie tania i bezpieczna metoda. Tymczasem w Polsce nikt ... w azbeście. To one, przedostając się do płuc, powodują chorobę nowotworową. Cały taki system utylizacji kosztuje około półtora miliona złotych. Można go zainstalować w miejscu, gdzie znajdują się odpady i dzięki ... kolegą firmę, a następnie podjął samodzielną działalność gospodarczą. Oferował wykorzystywanie mikrofal do suszenia i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów. W 2003 r. wynalazł technologię utylizacji azbestu. Do rozkręcenia interesu potrzebny był inwestor. Ryszard ... żywności Profi, która stała się największym polskim producentem pasztetów drobiowych. Eksportuje je do USA, Kanady, Niemiec, Australii i Irlandii. Barczyk postanowił zainwestować w technologię utylizacji azbestu wymyśloną przez Ryszarda Parosę. Odszedł z wytwórni pasztetów i stanął na czele nowej firmy Aton, która zajmuje się unieszkodliwianiem niebezpiecznych odpadów. Zespół badawczo-rozwojowy tworzą w niej dr inż. Ryszard Parosa i inny naukowiec, dr inż. Ryszard Bajorek. Utylizacja tony azbestowych odpadów metodą wrocławskich przedsiębiorców kosztuje 600 zł. Tyle samo, ile zniszczenie takiej samej ilości dotychczas stosowaną metodą, która polega na zbiórce azbestu i wywożeniu na specjalne składowiska. ... Odpady są zakopywane bez żadnych zabezpieczeń lub po prostu wyrzucane do lasu - mówi Ryszard Parosa. - W 2002 r. w Polsce opracowano specjalny program niszczenia azbestowych odpadów. Szacowano je wówczas na15 mln ton. Do tej pory zutylizowano zaledwie około miliona - dodaje Ryszard Bajorek. Polska dostaje od Unii Europejskiej dotacje na budowę składowisk azbestu. Budowa idzie opornie. Protestują okoliczni mieszkańcy, którzy obawiają się zanieczyszczenia środowiska i zachorowań na raka. Problem mogłaby rozwiązać przenośna instalacja, która całkowicie unieszkodliwia groźny dla zdrowia azbest. Wygląda jednak na to, że w Polsce nikt nie jest zainteresowany ... uzyskać pieniędzy ze środków Unii Europejskiej, ponieważ Ministerstwo Finansów określiło, że utylizacja azbestu polega na jego demontażu i złożeniu na składowiska. A pomysł wrocławian polega na przerabianiu azbestu na nieszkodliwy materiał. ... musieli odkupić ją od Francuzów. Tyle że wtedy zapłacą już za to ciężkie pieniądze. Gdzie jest groźny materiał Rakotwórczy azbest rozpowszechnił się w latach 70. Był tanim i łatwym w produkcji materiałem. Znajduje się w pokryciach dachowych i płytach eternitowych. Absurdalnym przykładem użycia azbestu jest to, że przez lata obłożony eternitem był pawilon wrocławskiego Centrum Onkologii, w którym leczono pacjentów chemioterapią. Azbest ... azbest całkowicie zniknął z Polski. W 2002 r. szacowano, że w naszym kraju znajduje się ok. 15 mln ton tego materiału. W ostatnich pięciu latach wywieziono na składowiska zaledwie 1 mln ton. W dotychczasowym tempie pozbywanie się go zakończy się ok. 2067 r. Nowa technologia rozwiązałaby ten problem. 14 mln ton niebezpiecznego azbestu znajduje się na terenie kraju 60 lat zajęłoby w Polsce wywożenie azbestu na specjalne składowiska Ryszard Żabiński - POLSKA Gazeta Wrocławska
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=163comp
pozwygrupoweZdalne zdejmowanie simlocka nokia w 3 minuty simlock nokia onlineZdejmowanie uroków jajkiem jajkiemzdejmowanie simlocka kodem przez IMEI w Alcatel 800zdejmowanie blokady simlock lg u890 łódźzdejmowanie simlocka z modemu Option Icon 225zdejmowanie Sim lock kody Sony Ericssonzdejmowanie simlocka przez kod Siemens SX1zdejmowanie simlocka option globetrotter 3g tutorialzdejmowanie simlocka z telefonów z cid36/49/51.Zdejmowanie klatw i urokow ... Alla Alicja Chrzanowska awaria egr jtdm 16v
gra bounce 6020
rozciagniety obraz w pionie
ben teb czteroręk g
doradca katowice
a franke
Link
Cytat

Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. Charlie Rivel
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 - 1936)
Dla zachowania równowagi nie należy czepiać się na drutach.

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com