ZDiTM Szczecin ul klonowica.shtml
Baza znalezionych fraz
 
Cytat
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Strona startowa Zdziarski ZDiTM 103 Zdrrowie
 
  Witamy

pozwygrupowe

Temat: Podbórzańska - remont
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, do kontaktów: Małgorzata Stachurska-Poręba, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4800444, fax 091 4393003, e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl. ... SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis ... 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Podbórzańskiej w Szczecinie. Opracowaniem objeto również ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem po...
Źródło: warszewo.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=108Temat: Prasówki
http://miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34959,3816342.html Po Nowym Roku linia autobusowa 57 bis będzie zastąpiona linią 87. Walka mieszkańców szybko rozbudowującego się Warszewa o wygodniejszy dojazd do centrum w końcu przyniosła efekt. - Było dużo wniosków o zmianę częstotliwości kursowania linii 57 bis - przyznaje Marek Kośla, szef działu panowania i koordynacji ruchu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. - Wiele krytycznych uwag było z okolicy ul. Duńskiej. Nowa linia ruszy 2 stycznia. Linia 87 i będzie kursować dwiema trasami: z pętli przy ul. Kołłątaja do ul. Kormoranów (identycznie jak obecnie jeździ 57 bis), oraz krótszą, z Kołłątaja do pętli linii 57 przy ul. Złotowskiej. Autobusy będą jeździć na przemian - raz dłuższą, raz krótszą trasą. Dzięki temu zwiększy się częstotliwość kursów (pasażerowie 57 bis narzekali, że muszą czekać ... z rozkładów jazdy. Jej następcę, linię 87 obsługiwać będzie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica". Przewoźnika nie trzeba było wyłaniać w przetargu, gdyż zmiany oznaczenia numeru linii mieszczą się w ramach dotychczasowej umowy między ZDiTM a SPA Klonowica na obsługę linii 57 bis. Nie wszystkie postulaty mieszkańców Warszewa dotyczące nowego połączenia autobusowego będą spełnione. Z powodu braku taboru na linii 87 nie pojawią się ... ul. Podbórzańskiej. Liczyli, że trasa nowego autobusu będzie wydłużona do tej nieskomunikowanej z resztą miasta okolicy. ZDiTM twierdził do niedawna, że wprowadzenie tam komunikacji autobusowej uniemożliwia brak asfaltowej jezdni. Chociaż jesienią...
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=2590


Temat: petla autobusowa za Srodlesna
W końcu ZDiTM zaczął działać: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO ul. S. Klonowica 5; 71-241 Szczecin Tel. +48 (prefix ) 91 480 04 44; Fax. +48(prefix) 91 439 30 03 www.zditm.szczecin.pl e-mail:zditm@zditm.szczecin.pl Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin; Konto: 46 1240 3013 0000 4384 4403 NIP: 852 23 46 233 REGON: 812 42 41 02 STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Data: 17.03.2009 r. dot. ZP/1/PN/09 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Pętla autobusowa oraz przebudowa ul. Podbórzańskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Morenowej do projektowanej pętli autobusowej”. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2 złożoną przez firmę: MĂśSING Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności ... Konsorcjum firm: FDO Sp.z o.o. Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo oraz IRMA Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy Marek Bogucki ul. Kormoranów 29/4, 71 – 696 Szczecin za cenę kosztorysową brutto 2 523 400, 29 zł. Oferta uzyskała 89,5 pkt w kryterium cena 100 % . Oferta nr 3: PRD POL-DRÓG Nowogard S.A. ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard za cenę kosztorysową brutto 2 272 078, 24 zł. Oferta uzyskała 99,4 pkt w kryterium cena 100 %. Oferta nr 4: Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane EDBO Sp. z o.o. ul. Zapadła 10, 70-033 Szczecin za cenę kosztorysową brutto 2 717 154, 48 zł. Oferta uzyskała 83,1 pkt w kryterium cena 100 %. Oferta nr 5: STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, 03- 472 Warszawa za cenę kosztorysową brutto 2 452 369, 97zł. Oferta uzyskała 92 pkt w kryterium cena 100 %. Oferta nr 6: EUROVIA POLSKA S.A. ul. Fabryczna 20 B, 53 – 609 Wrocław Oddział Szczecin, ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin za cenę kosztorysową brutto 2 803 195, 59 zł. Oferta uzyskała 80,5 pkt w kryterium cena 100 %. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w...
Źródło: warszewo.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=279comp
pozwygrupowezdtm Szczecin rozklad jazdy autobusówzdtim rozklad jazdy autobusow Szczecinzdtim.szczecin rozklad jazdyzdtm Szczecin Rozklad jazdyZDTIM Szczecin rozklad autobusowZDTIM Szczecin tramwaje rozkladzdjęcia lekarzy Urologii w SzczecinieZdjecia Szczecina z paralotnizdjęcia fotomodelek ze SzczecinaZdobienie paznokci Szczecin igła allegro
zaproszenia ślubne treść zaroszen
gt acz sata
Śliczna zwiewna sexy bluzeczka
dinar tunezja
strategia bezpieczeństwa
kubutek1976
Link
Cytat

Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. Charlie Rivel
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 - 1936)
Dla zachowania równowagi nie należy czepiać się na drutach.

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com