zdobycie starożytnego Babilonu a proroctwo biblijne
Baza znalezionych fraz
 
Cytat
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Strona startowa Zdziarski ZDiTM 103 Zdrrowie
 
  Witamy

pozwygrupowe

Temat: ŚWIADKOWIE JEHOWY
Pablito napisał: Biblia i fakty historyczne 1. Wg. źródeł historycznych Nabuchodonozor II zaczął dopiero panować w 605 roku, a jak wiemy wg. Biblii to król Nabuchodonozor (Nebukadnesar lub Nabu-kudurri-uçur) zdobył Jerozolimę 2Krl 42 więc mamy kolejne rozminięcie się z datą 607. A poprzednikiem nabuchodonozora był Nabopolassar więc nie mógł to być on. 2. Wg. nawet samej Biblii było kilka uprowadzeń do Babilonu ... tego datowania jako wiarygodnego. Nie ukrywam że dla tego iż harmonizuje ono [datowanie] z całością datowani odnośnie proroctw biblijnych jakie staramy się rozumieć. Można nam w związku z tym zarzucać subiektywizm, ... i osoba Baltazara w niej wymieniona Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne s. 138 ak. 4 wydawnictwo Nasze 4 Wprawdzie zwolennicy wyższej krytyki Biblii kwestionowali historyczność Księgi Daniela, lecz z biegiem czasu odkrycia archeologiczne całkowicie obaliły ich twierdzenia. Na przykład lekceważąco odrzucali podaną przez Daniela informację, że Belszaccar (Baltazar) był królem w Babilonie w tym samym czasie, gdy za władcę uważano Nabonida (Dan. 5:1). Archeolodzy ustalili jednak ponad wszelką wątpliwość, że Belszaccar był postacią historyczną i że współrządził z Nabonidem w ostatnich latach imperium babilońskiego. Pewien starożytny tekst klinowy niezbicie dowodzi, iż Belszaccar dysponował w Babilonie władzą królewską, oraz wyjaśnia, w jaki sposób został współwładcą Nabonida. Również inny tekst klinowy potwierdza, że Belszaccar pełnił funkcje królewskie. Tabliczka pochodząca z 12 roku panowania ... a ośrodek jego rządów stanowił Babilon. Belszaccar wcale nie był słabym wicekrólem; powierzono mu ‘władzę królewską’„.* Przyjdzie czas że zostaną dokonane nowe odkrycia które potwierdzą w bardziej udokumentowany sposób faktyczny okres...
Źródło: forum.oaza.org.pl/viewtopic.php?t=169Temat: Świadkowie Johowy - co wy o tym myślicie?
Dot.: Świadkowie Johowy - co wy o tym myślicie?   linka do Biblii :rolleyes: Przecież Ci pisałam że ŚJ opierają się na Bibli, dlatego cytuje. Nie wierzysz w Biblie a wiesz, ze przepowiedziała wiele wydarzeń z historii świata? m.in. w księdze Daniela wymienione zostały kolejno wszystkie, występujące po sobie potęgi świata starożytnego: Babilonia, Medo-Persja, Grecja, Rzym, a także upadek tego ostatniego. (Proroctwo skupiło ... uwagę iż Księga Daniela została napisana w VI wieku przed Chr. wymowa tego faktu jest jednoznaczna! Z Bożej inspiracje dane były także i pozostałe proroctwa, m.in. o zburzeniu Tyru (Ezech 26,1-5); o zamknięciu "Bramy Piekielnej" (Ezech 44,1.2); o upadku Babilonu (Iz 13,17-22); a nawet taki szczegół z historii Grecji jak to, że następcą króla Aleksandra Macedońskiego nie będzie żaden z synów, ani ... (1 Mjż 6-8): dziś organizuje się poważne ekspedycje naukowe na górę Ararat, gdzie w lodowcu znaleziono "wielki drewniany przedmiot, kształtem przypominający olbrzymią łódź"! 2) Negowano istnienie starożytnego miasta Sychem, o istnieniu którego mówiła jedynie Biblia (Joz 20,7; 21,21): archeolodzy znaleźli jednak jego ruiny na "górze Efraim", w miejscu wskazywanym przez tekst Pisma Świętego! 3) Uśmiechano się, podczas czytania sprawozdania o zdobycia Jerycha, którego mury podły na skutek dźwięku trąb i krzyku ludu (Joz 6,15.16.20): łopatki archeologów odkryły szczątki tego starożytnego miasta - potwierdził się nie tylko fakt jego zdobycia, ale i charakterystyczny sposób upadku murów Jerycha! Odkrycie potężnej, burzącej siły infradźwięków, wskazało na ścisłość tekstu biblijnego (infradźwięki, czyli poddźwięki, to drgania o szczególnie niebezpiecznej, burzącej częstotliwości, które wydają niektóre instrumenty) 4) Nie wierzono także ... jak to podaje Biblia. Gdy Niniwa była u szczytu swej potęgi, Nahum przepowiadał jej zgubę. Niektórzy nazywają proroctwa Nahuma "Pieśnią Śmierci Niniwy". Po za tym wytłumacz mi fenomen Biblii. Ksiega która...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=101283comp
pozwygrupowezdobycie Moskwy przez Polakow 1617zdobycie hasla administratora Vistazdobycie prawojazdów w sposob nielegalnyZdobyc Swiat ... Pudzian Bandzdobycia Hasla z poczty forumzdobycie i zburzenie Jerozolimyzdobycie Kazania Iwanzdobyć uprawnienia budowlanezdobycie linii Zygfrydazdobyć autograf Jarre cementy oznaczenia
jak przywrócić narzedzia systemowe
coolink swap vga cooler
angielski ktora szkola
nisan primera kombi
hiperku najglupszy post roku
Link
Cytat

Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem. Charlie Rivel
Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział. Karl Kraus (1874 - 1936)
Dla zachowania równowagi nie należy czepiać się na drutach.

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com